english vietnamese
Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:

 
Tin tức
 
Home » Văn bản quy phạm pháp luật » Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín

Version:
Downloads: 42595
Lượt xem: 79179
Size: 101kb
Date added: 30 Th11 2009, 07:21
Cập nhật lúc: 24 Th03 2010, 02:56
Tác giả
Administrator Administrator
starstarstarstarstar 3.3
Listings: 59
Trang chủ
Listing rating
starstarstarstarstar 3.3 (46 Bình chọn)
Yếu Tốt
Báo cáo tổng hợp cho NHNN